လက္ပံပြင့္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ကင္ဆာထိေတာင္ေပ်ာက္ပါတယ္ေျပာတဲ့ ကရင္မႀကီး

Posted on

လက္ပံပြင့္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ကင္ဆာထိေတာင္ေပ်ာက္ပါတယ္ေျပာတဲ့ ကရင္မႀကီး

အညာေဒသမ်ားမွာေပါက္လၽွက္ေသာ”လက္ပံပြင္’အမ်ာေပါက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။အညာေဒသအေခါအေဝါအမ်ိဳးမ်ိဳရွိၾကပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္”လက္ပံပြင္’အနည္းအမ်ားအလိုက္ေပါက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။က်မတို့ကရင္ျပည္နယ္ ေကာကရိတ္ၿမိဳနယ္က်ဳံဒိုးၿမိဳ့ အမွတ္( ၄ ) ရပ္ကြက္ အဘိုအဘြားေခတ္ကဆိုရင္ ကၽြန္းကေလးမ်ားမွာ လက္ပံပြင္အမ်ားအျပားက်မတို့အဘိုအဘြားလက္ထက္ကတည္းက ရွိၾကပါတယ္။

ယခုက်မတို့လက္ထဲမွာ” လက္ပံပြင္” တစ္ပင္တည္း ပဲရွိပါေတာတယ္။လက္ပံပြင္’” ေဆးဖက္ဝင္တယ္ဆိုတာ ေတာ႐ုံတန္႐ုံဘယ္သူကမ်ားမသိၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ့ေဒသမ်ားစားေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ေဆးဖက္ဝင္မွန္လည္မသိၾကပါဘူး။တစ္ခ်ိဳ့ေဒသမ်ားလည္” လက္ပံပြင္”ကိုစားရမွန္မသိၾကပါဘူး။

ထိုင္းနိုင္းငံေရြေက်ာင္/ ေငြေက်ာင္းနာမွာဆိုရင္” လက္ပံပြင္” ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားကစာ့ေလ့မရွိၾကပါဘူး။ စားလည္မစားၾကပါဘူ။

က်မတို့မဂၤလာေဆာင္ၿပီးထိုင္းနိုင္ငံအလည္အပတ္သြားၾကပါတယ္။က်မတို့ေရြေက်ာင္းဘုရားသြားဖူၾကပါတယ္။

ေငြေက်ာင္းဘုရားသြားဖူးၾကပါတယ္။ေငြေက်ာင္းဘုရားသြားဖူေတာ” လက္ပံပြင္’”အပင္ႀကီးႀကီးကို ထိုင္းလူမ်ိဳးကဆိုရင္” လက္ပံပြင္”ေကာက္ၿပီးအမွိုက္ပုံထဲထည္ၾကပါတယ္။

ေငြေက်ာင္းဘုရားသန္ရွင္ေရအဖြဲ႕ေခါင္ေဆာင္းကိုက်မေမးၾကည္လိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းဘာသာစကားျဖင့္ေမးၾကည္ပါတယ္။

အနိထန္မလိုင္ ေမးၾကည္ေတာ ထိုင္းနိုင္ငံသန႔္ရွင္းေရအဖြဲ႕ကကင္မိတ္ဒိုင္ ( စာလိုမရဘူးတယ္ဟု ) ထိုင္းဘာသာျဖင္ျပန္ေျပာပါတယ္။

က်မေျပာျပပါတယ္။ကင္ဒိုင္= စားလိုရတယ္ထိုင္းနိုင္ငံသာေတြကျပဳံးၾကပါတယ္။သူတို့ အံ့ၾသၾကပါတယ္။

စားလို့ရလို့ ဆိုေတာ သူတိုအံ့ၾသၾကလို က်မအတြက္ကေတာ လက္ပံပြင့္ဟာ ေဆး အဲဒီေဆးအေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပမယ္ေနာ္က်မတို့အဘိုအဘြားလက္ထက္ကေဆးဖက္ဝင္တဲ့ လက္ပံပြင့္

လက္ပံပြင့္ ေဆးဖက္ဝင္ပုံ

( က ) ဆးီၿခိဳးေရာဂါသမားအတွက် လက်ပံပွင့်ကိုပြဳတ်စားပါ။လက်ပံပွင်ကိုဟင်းၿခိဳခၾက်စားပါ။

( ခ ) ေသြးတိုးေရာဂါသမားအတြက္ ဇီသီးနဲလက္ပံပြင္ေရာၿပီးဟင္းခ်ိဳခ်က္စားပါ။

( ဂ ) မီးယပ ္ေရာဂါသမားအတြက္ လက္ပံအေခါက္ျပဳတ္ၿပီးေသာက္ပါ။

( ဃ ) ေလးဖက္နားသမားအတြက္ လက္ပံပင္အျမစ္ကိုေသြးၿပီးေသာက္ပါ။ၿပီးလၽွင္ေျခဆစ္ လက္ဆစ္ကို လိမ္းေပးပါ။

ေလးဖက္နားေရာဂါ( ၃ ) မ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။

နံ ပါတ္( ၁) ပိုးေလးဖက္နား

နံပါတ္( ၂ ) ေသြးေလးဖက္နား

နံပါတ္( ၃ )အေရျပာေလးဖက္နာ ေလးဖက္နာအမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။

ေလးဖက္နားေရာဂါရွိၿပီဆိုရင္ လက္ပံပြင့္အျမစ္ကိုေက်ာက္ပ်ဥ္နဲေသြးၿပီးဆားအနည္းငယ္ထည့ ္ၿပီးေသာက္ပါ။ ေလးဖက္နာပိုးေတြအားလုံးေသေစမည္။

နံပါတ္( ၄ ) ရင္သာကင္ဆားေဆးနည္း

လက္ပံအေခါက္ကိုေသြးၿပီးရင္သာကင္ဆားသမားအတြက္ေသာက္ေပးပါ။ ရင္သာအနားတစ္ဝိုက္လိမ္းေပးပါ။

ရင္သာကင္ဆား( ၃ ) မ်ိဳး

အဆင့္( ၁ ) ရင္သာကင္ဆာ ပထမအဆင့္ကေတာ့ လက္ပံပြင္အရြက္ကိုေႁခြလိုက္ပါ။ လက္ပံပြင္ အလြာပြင္ေလးကို ဇြန္းနဲံ့ျခစ္ယူၿပီး သၾကားနဲေဖ်ာ္ၿပီးေသာက္ပါ။အရသာ ခၽြဲပ်စ္ပ်စ္ကေလးနဲ႔ ခ်ဥ္ျပဳံးေလးနဲပါ။

အဆင့္( ၂ ) လက္ပံပြင့္ အေခါက္ကိုေက်ာက္ပ်ဥ္နဲ႔ေသြးပါ။ရင္သားတစ္ဝိုက္ထူထူလိမ္းေပးပါ။ရင္သာနာျခင္း

အလုံးတည္ျခင္းေလ်ာ့နည္း ေစၿပီး ပဂတိအတိုင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းပ့ါတယ္။

အဆင္( ၃ ) လက္ပံပြင္အေခါက္ကိုေသြးလိမ္းပါ။ ေသးြၿပီးေသာက္ပါ။ ရင္သာတစ္ဝိုက္ လိမ္းေပးပါ။

ရင္သာကင္ဆာကုလိုမရတဲ့ အထိျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ မနက္တစ္ႀကိမ္ ေန႔လည္တစ္ႀကိမ္

ညေနတစ္ႀကိမ္ ( ၃ ) လတိတိေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

ေရွးေခတ္လူႀကီးေပးေသာေဆးနည္းတစ္လက္

ေဆးဒါနျဖန္ေဝေပးေဝေနပါသည္။

Credit